Για να διασκεδάσουμε και λίγο.Έρχεται και καλοκαίρι.