*Μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα στην Τουρκία, ίσως αυτό που είπε ο Κυριάκος Τσίτσικας να είναι κοντά..: ‘Όταν δείς και κάτσουν οι Τούρκοι μες την εθνοσυνέλευση τους και τραβήσουν πιστόλια να ξέρεις κοντεύει η ώρα».

Αφήγηση Δημήτρη Καραντώνη στον Αντώνη Καραντώνη

-Το 1945 όταν ετελείωσεν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος εσυνάντησα τον γείτονα και
χωριανό μου Κυριάκο Τσίτσικα στο αλώνι του που ήταν στο δρόμο Λευκονοίκου. Μου
εφώναξε όπως εσυνηθίζαμε να πάω κοντά του να κουβεντιάσουμε. Επήρα πρώτος τον
λόγο και του λέω.

-Τώρα που ετέλειωσεν ο πόλεμος θείε εννά λευτερωθούμεν και εμείς;
Εγέλασεν και μου είπε.

-Μα ποιός πόλεμος γιέ μου ετελείωσεν. Τούτος εν ένας μικροκαβγάς που γίνεται σ΄
ένα μικροκαφενείο.

-Μα θκειέ εσκοτώθηκαν 20 εκατομμύρια μόνο από την Σοβιετική ‘Ενωσην και μου
λέεις ότι είναι ενας μικροκαβγάς;

-Ο άλλος πόλεμος θα είναι πόλεμος που δεν εγνώρισεν ο πλανήτης μας.

-Από που θα ξεκινήσει ο πόλεμος αυτός θκιέ; Μήπως από την Κίνα; (υπήρχε τότε
διαμάχη με την Φορμόζα)

-Παγκόσμιος Πόλεμος, Πανάγιος Τάφος. από εκεί θα ξεκινήσει ‘Όταν δείς και
κάτσουν οι Τούρκοι μες την εθνοσυνέλευση τους και τραβήσουν πιστόλια να ξέρεις κοντεύει η ώρα. Η Κύπρος θα πιαστεί (καταληφθεί) από τους Τούρκους. Θα κυρυχθεί Ελληνοτουρκικός πόλεμος και η Τουρκία θα μπεί στην Ελλάδα. ‘Ενα ξανθό γένος θα έλθει προς βοήθεια του χριστιανισμού και στην Κωνσταντινούπολη θα συσσωρευθούν όλα τα έθνη. Εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη που το αίμα θα φτάνει μέχρι το χαλινό του ίππου. Εκεί θα ακουστεί φωνή που θα λέει στήτε στήτε προς τα δεξιά και θα
ενεφανισθεί άνθρωπος που θα ποιμάνει τον κόσμο μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Σ’
αυτό το Πόλεμο μόνο το 1/3 του πληθυσμού της γής θα μείνει.
Τότε τον ερώτησα αν θα καταστραφεί η Κύπρος και μου είπε.

Η Κύπρος δεν θα καταστραφεί γιατί φέρει την τρίτη εικόνα της Παναγίας που
εζωγράφισεν ο Απόστολος Λουκάς. Η Κύπρος θα υποφέρει μόνον από πείνα γιατί θα
αποκλεισθεί από τον πόλεμο. Και συνεχίζει ο γέρο Κυριάκος. Η εικόνα της Παναγιας
που βρίσκεται στο μοναστήρι του Κύκκου ειναι της Κωνσταντινουπόλεως και οταν
ελευθερωθεί η Κωνσταντινούπολη θα ζητηθεί να επιστρέψει στην θέση της.
Για να έλθει η εικόνα της Παναγίας από τη Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο αιτία
ήταν ο κυβερνήτης της Κύπρου Κομνηνός ο οποίος όταν επήγε να κυνηγήσει εσυ-
νάντησε στα βουνά τον μοναχό Ησαία έξω από το σπήλαιο του, όπου το άλογο του
κυβερνήτη όταν τον είδε αφήνιασε και έρρξε κάτω τον Κυβερνήτη. Αυτός εσηκώθει κα
εράβδισεν τον μοναχόν.

Μέχρι να επιστρέψει στην πόλη αρρώστησεν η κόρη του. Εκάλεσεν όλους τους
γιάτρους αλλά δεν εμπόρεσαν να την γιατρέψουν. Τότε ένας από τους υπασπιστές του
τον ερώτησεν αν εβρήκεν κανένα μοναχό στο δρόμο του. Ο Κυβερνήτης του
είπεν ότι εβρήκεν έναν και ότι τον εράβδισεν μάλιστα. Τότε ο υπασπιστής του εσυ-
νεβούλευσεν να πάει να του ζητήσει συγχώρεση.

Πράγματι επήγε και εζήτησε συγχώρεση και ο μοναχός του είπε ‘‘πήγαινε και η κόρή
σου θα γίνει καλά». ‘Οπως του είπεν ο μοναχός έγινε. Μετά ένα μήνα επήγεν πάλιν στο
μοναχό και του ,είπε τι χάρη θέλει να του κάμει

Ο μοναχός Ησαίας του εζήτησεν να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να ζητήσει από
τον αυτοκράτορα να του δώσει την εικόνα της Παναγίας που εζωγράφισεν ο απόστολος
Λουκάς.

Επήγεν ο Κυβερνήτης Κομνηνός όπως υποσχέθηκε στην Κωνσταντινούπολη αλλά
δεν είδε τον αυτοκράτορα γιατί δεν ,του επέτρεψαν οι ευνούχοι. Έκαμε δεύτερο ταξίδι
και είδεν αυτήν τη φορά τον αυτοκράτορα και του ανάφερε ότι τον έστειλε κάποιος
μοναχός να του δώσει την εικόνα της Παναγίας.
Ο αυτοκράτορας έβαλε και εζωγράφισαν, άλλην εικόνα και του την έδωσε. Oταν την

εφερε στον μοναχό αυτός την αναγνώρισε ότι δεν ήταν γνήσια και του είπε να την
πάρει πίσω και τότε να πεισθεί ότι είναι η πραγματική όταν αρματώσει πλοίο με ιερείς
και βασιλική φρουρά για να την στείλει

‘Οταν ο Κυβερνήτης της Κύπρου είπε στο αυτοκράτορα του Βυζαντίου ότι δεν είναι
η πραγματική ο αυτοκράτορας εδάκρυσε γιατί τότε εκατάλαβε ότι η Κωνστα-
ντινούπολη θα έπεφτε. Πράγματι αρμάτωσε πλοίο με ιερείς και βασιλική φρουρά και
έστειλε την εικόνα στην Κύπρο.

Όταν έφτασε το πλοίο στα νερά της Κύπρου έναν πουλλί ελάλεν «κόκκου κόκκου το
Βουνί μοναστήρι θα γίνει, και εκεί που επερνούσε η εικόνα της Παναγίας προς τον
Κύκκο όλα τα πεύκα εγονατίσαν και την επροσκύνησαν.

πηγή: http://www.milia-somateio.com/