1. Υπήρξε ο μεγαλύτερος στρατηλάτης όλων τών εποχών, αφήνοντας πολύ πίσω τούς επίδοξους ανταγωνιστές του, Ιούλιο Καίσαρα, Αννίβα, Πύρρο, Ναπολέοντα κ.α. Καί τούτο διότι αντιμετώπισε πολυπληθέστερους στρατούς, ακόμα καί πεντηκονταπλάσιους τού δικού του καί όλους τούς κατενίκησε.

Γρανικός – Ισσός – Γαυγάμηλα κ.α. Εκπόρθησε πόλεις πού φαινόταν αδύνατη η κατάληψή τους. Αλικαρνασός – Μίλητος – Τύρος – Γάζα κ.α. Αντιμετώπισε βαρβαρικά, άγρια καί πολεμικότατα έθνη καί λαούς μέ καινοφανείς εξοπλισμούς (δρεπανηφόρα άρματα – πυργωτοί ελέφαντες), όπως Σκύθες, Πάρθους, Πέρσες, Ινδούς κ.α. καί ουδεμία υπέστη ήττα, φαινόμενο μοναδικό παγκοσμίως.

2. Υπήρξε ανυπέρβλητος πολιτικός. Συνήνωσε τούς μέχρι τότε αλληλοσπαρασσόμενους Έλληνες στή εκστρατεία του κατά τών Περσών. Απήλλαξε τίς πόλεις τής Μ. Ασίας απ’ τά τυραννικά καθεστώτα. Ίδρυσε περισσότερες από 70 νέες πόλεις καί ανάμεσά τους τήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου, η οποία εξελίχθηκε σέ πρωτεύουσα τού Κόσμου. Εδραίωσε στά όρια τού τότε γνωστού κόσμου τήν οικουμενική του εξουσία, τήν οποία κατέκτησε μέ τούς μεγαλοφυείς του στρατιωτικούς χειρισμούς.

3. Υπήρξε ο μεγαλύτερος καί ο μόνος μετακατακλυσμιαίος εκπολιτιστής τού γνωστού τμήματος τού πλανήτη. Δίδαξε τούς Υρκανούς νά συνάπτουν νόμιμους γάμους, τούς Αραχωσίους νά καλλιεργούν τήν γή, τούς Σογδιανούς νά συντηρούν τούς γέρους πατεράδες τους καί νά μήν τούς σκοτώνουν, τούς Πέρσες νά σέβονται τίς μητέρες τους καί νά μήν συνουσιάζονται μαζί τους. Δίδαξε ακόμα τούς Ινδούς νά λατρεύουν τούς θεούς τής Ελλάδος καί τούς Σκύθες νά θάβουν τούς νεκρούς τους καί νά μήν τούς καταβροχθίζουν. Εξημέρωσε όλη τήν Ασία κάνοντας τόν Όμηρο ανάγνωσμά της αλλά μαθαίνοντας καί τά παιδιά τών βαρβάρων νά ψάλουν τίς τραγωδίες τού Ευριπίδη καί τού Σοφοκλέους. Διέδωσε μέ μιά λέξι τόν Ελληνικό πολιτισμό στήν Ασία αποσπώντας τούς ανθρώπους απ’ τόν θηριώδη καί άγριο τρόπο ζωής. Γι αυτό δικαίως καί ο Πλούταρχος γράφει γι αυτόν:
νύν δέ τής γής ανήλιον μέρος έμεινεν, όσον Αλέξανδρον ούκ είδεν!!!

Η προσφορά του στήν ανθρωπότητα είναι ανεκτίμητη. Καί μόνη η διάδοση αυτού τού καταπληκτικού μέσου επικοινωνίας, αλλά καί θείου εργαλείου ανάπτυξης νοητικών δυνατοτήτων, πού λέγεται «Ελληνική Γλώσσα», αρκεί γιά νά αποδείξει κανείς τό μέγεθος τής προσφοράς πού μετέτρεψε τούς κοινούς βροτούς σέ αν(ω)θρώπους.

facebook.com/den.3exnw

πηγή: http://lithosfotos.blogspot.gr/