*Μια προφητική, συγκλονιστική ομιλία του μακαριστού Πατρός Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προτρέπει να μάθουμε την αρχαία Ελληνική γλώσσα. Σκεφτείτε που έχουμε φτάσει πλέον, όπου ούτε τα νέα Ελληνικά δεν ομιλούνται σωστά.