ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

*Ημέρα των Αγίων Αποστόλων σήμερα, την ευχή τους να έχουμε και τις πρεσβείες τους στον Θεό – να μας προστατεύουν και να μας βοηθούν στην ζωή μας.

άρθρο του δασκάλου Σάββα Ηλιάδη

Πριν από το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων ανδρών, ο Χριστός είχε έναν μικρό διάλογο με τον απόστολο Φίλιππο. Τον ρώτησε : «Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;»( Ιωαν.6,5),και εκείνος του απάντησε: «Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ».( Ιωαν.6,7)

Για περισσότερα: ΕΔΩ