*Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, το σημαντικότερο ανεξαρτήτως τι πιστεύουμε, είναι να διατηρήσουμε την ενότητα μεταξύ μας και να μην καλλιεργούμε τον διχάσμο, όπως θα ήθελαν κάποιοι. Και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Εγώ συστήνω ομόνοιαν και αγάπην». Αυτά συνιστά ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και αυτά έχουν διαχρονική αξία.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης κατά τίς κρίσιμες τοῦτες ἡμέρες, τίς ὁποῖες περνᾶ ἡ Χώρα μας ἐκφράζει τήν ἀγωνία της γιά τό παρόν καί τό μέλλον μας καί ἀπευθύνει πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐγενῆ καί ἡρωϊκό Κρητικό Λαό τή θερμή παράκληση καί προτροπή νά διαφυλάξωμε ὅλοι μαζί τήν ἀγάπη, τήν ἑνότητα, τήν ὁμόνοια, τήν ὁμοψυχία καί τή νηφαλιότητα.

Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου, μέ πατρική ἀγάπη, στοργή καί ἐνδιαφέρον, ἀπευθυνόμαστε στόν Κρητικό Λαό μας καί παρακαλοῦμε νά μήν ἀφήσωμε, γιά κανένα λόγο, νά ἐπέλθει διχασμός καί διχόνοια.

Θεωροῦμε ἀπαραίτητο μπροστά στά σύγχρονα διλήμματα καί τίς κομβικές ἀποφάσεις νά μήν κάνωμε τέτοιες ἐπιλογές, οἱ ὁποῖες θά ὁδηγήσουν τόν Τόπο καί τόν Λαό μας σέ ἀδιέξοδα καί καταστροφή.

Τοῦτες τίς ὧρες τῆς συλλογικῆς εὐθύνης εἶναι ἀνάγκη νά σταθοῦμε μέ σύνεση, ὑπομονή καί τήν ἔντονη προσευχή μας πρός τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό.

Ἡράκλειον, 1 Ἰουλίου 2015

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτη

πηγή: http://www.pentapostagma.gr