“Έρχεται ώρα, λέει ο Κύριος, εν ή πάντες οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής του υιού του Θεού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πράξαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως” (Ιωάν. ε’ 28-29).

Η ανάσταση θα είναι για ΟΛΟΥΣ η ίδια.

Όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για όσους δεν αποδέχτηκαν το λυτρωτικό μήνυμα του Χριστού…

Για περισσότερα: ΕΔΩ