(Εικόνα από:lougantina.blogspot.com)

…Πλοῦτος μας πάνω ἀπό ὅλα ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἡ ζωντανή παρουσία τῶν Ἁγίων μας πού τά ἄφθαρτα ἱερά τους λείψανα εὐωδιάζουν καί μυροβλύζουν.

Για περισσότερα: ΕΔΩ