Ο πρώτος και ο κυριότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος , όχι.

Ο άνθρωπος ,εφόσον ζει , πρέπει πάντοτε να αγωνίζεται . Και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει τον εαυτό του.

Ο πρώτος και ο κυριότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος , όχι. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος εις τον εαυτό του επίβουλος.Και τούτο διότι δεν ακούει τον άλλο , ακούει τι του λέει ο λογισμός του .

Ενώ έχουμε τόσους αγίους Πατέρες να τους μιμηθούμε διαβάζοντας τα συγγράμματα τους ,εντούτοις όμως το εγώ μας κυριεύει πολλές φορές.

Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό , είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας και τροπαιοφόρος και νικηφόρος ενώπιον του Θεού!

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

πηγή: https://aoratospolemostheblog0.wordpress.com