Toυλάχιστον 2,5 εκατομύρια έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας .Το Μάρτη του 2015 η Eurostat αξιολογούσε το ποσοστό της ανεργίας σε 25,6% και αυτό ενώ τα επιδόματα ανεργάις και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη σταματάει 1 χρόνο μετά την παύση εργασίας.

Η παιδική φτώχεια εκτινάχθηκε από το 23% στο 40,5% μεταξύ 2008 και 2012 (2). Το 2014 το 27,3% των Ελλήνων ζούσαν σε πολυπληθή διαμερίσματα και το 29,4% δήλωναν ότι δεν έχουν την ικανότητα να έχουν θέρμανση για το χειμώνα ενώ το 57,9% των πιο περιθωριοποιημένων ήταν αναγκασμένοι να αναβάλουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ,νερού κλπ.

Η οικονομική κρίση και η πολιτική της λιτότητας έκανε την Ελλάδα το άρρωστο παιδί της Ευρώπης.Την τελευταία χρονιά ο OCDE ανακοίνωσε ότι το έναν τρίτο του πληθυσμού δεν διέθετε πλέον ιατροφαρμακευτική κάλυψη έπειτα από την κρίση και τα μέτρα λιτότητας.

Το ποσοστό των ατόμων που δήλωναν ότι οι ανάγκες της υγείας τους δεν ικανοποιούνται διπλασιάστηκε με την κρίση και από το 5,4% το 2008 ανήλθε στο 9% το 2013 (5).Μεταξύ του 2008 και 2011 οι πάσχοντες από σοβαρή κατάθλιψη πολλαπλασιάστηκαν κατά 2,5.Οι διαγνώσεις σε HIV-θετικό διπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με τον OCDE, ο αριθμός των μωρών που είναι ελλειποβαρή αυξήθηκε κατά 16% (6) από το 2008 ως το 2011. Ο δείκτης της παιδικής θνησιμότητας αυξήθηκε κατά 32% (7).

Πριν την κρίση η Ελλάδα δεχόταν πρωταρχικά μετανάστες στα ιατρικά της κέντρα.Κάποιες από τις αίθουσες αναμονής αυτών όπως στο Πέραμα πλέον κυριαρχούνται από έλληνες σε ποσοστό 80%.Το 84,9% των ασθενών που στράφηκαν προς τους Γιατρούς του κόσμου δεν είχαν καμιά ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Μόνο το 69,7% των παιδιών ήταν εμβολιασμένα στον τέτανο κλπ.

Tα στοιχεία προέρχονται από την επιστολή με ημερομηνία 17.7.15 που απέστειλαν στον βέλγο πρωθυπουργό και στην υπουργό υγείας του Βελγίου Maggie De Block πανεπιστημιακοί ή και νοσοκομειακoί γιατροί για να ληφθούν υπόψην στην περαιτέρω διαπραγμάτευση:

Prof. Michel Roland, Président de Médecins du Monde, et :
Prof. Dr. Lieven Annemans – Professeur d’économie de la santé. Université de Gand.
Dr. Guy Beuken – Responsable de la maîtrise complémentaire en médecine générale. CAMG – UCL.
Prof. Yves Coppieters – Professeur d’épidémiologie et de santé publique, Centre de recherche en Epidémiologie, Biostatistique et Recherche clinique, Centre de recherche en Politiques et systèmes de santé – Santé internationale. Ecole de santé publique – ULB.
Prof. Bart Criel – Professeur au Département Santé Publique de l’IMT d’Anvers
Prof .Dr. Michel Degueldre – Président de la Fondation CHU- St Pierre
Prof. Jan De Maeseneer – Vice-doyen de la faculté de médecine de l’Université de Gand
Prof. Dr. Petra Desutter- Professeur à l’Université de Gand, sénatrice
Prof. William D’Hoore – Président de l’Institut de recherche santé et société
Prof. Guy Durant – Professeur émérite à la Faculté de Santé Publique de l’UCL.
Prof. Yvon Englert – Doyen de la Faculté de médecine de l’ULB
Professeur Didier Giet – Président du Département de Médecine Générale. Faculté de Médecine – Université de Liège.
Prof. Dr. Alain Leveque – Directeur du Centre de Recherche en épidémiologie, Biostatistiques et recherche clinique. Vice-President de l’Ecole de Santé Publique, ULB
Prof. Fred Louckx – Professeur de sociologie de la santé, ULB
Pascale Peraita – Présidente du CHU St Pierre.
Prof. Roy Remmen – Président de l’unité de formation et de recherche des soins de première ligne et interdisciplinaire de la Faculté de médecine, (co)département. Discipline de médecine familiale. Université d’Anvers.
Prof. Michel Roland – Professeur de médecine générale ULB/ Président de Médecins du Monde
Prof. Dr Marco Schetgen – Vice-Doyen de la Faculté de Médecine, ULB
Prof. Dr. Marleen Temmerman – Directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé (Genève) et professeur à l’Université de Gand
Pr. Dr. Jean-Pierre Unger – Unité de soins du secteur public, ministère de la Santé Publique, Institut de Médecine Tropicale, Anvers; Hon.Senior Research Fellow, Queen Mary, University of London
Prof. Guy Vanderstraeten – Doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Gand.
Prof. Dr. Guido Van Hal – Epidémiologie et médecine sociale. Sociologie médicale et politique de la santé. Université d’Anvers.
Dr. Patrik Vankrunkelsven – Directeur du Centre belge pour l’Evidence-Based Medicine (CEBAM)
Prof. Dr. Marc Vanmeerbeeck – Département de Médecine générale, ULg
Prof. Dominique Vanpee – Doyen MEDE, UCL.
Prof. Dr. Geert Verbeke – Directeur du département de la santé publique et des soins primaires, Institut interuniversitaire de biostatistique et de bioinformatique statistique, KU-Leuven-UHass

(1)[1] Statistics on income and living conditions 2013. Athens: Hellenic Statistical Authority, 2013.
(2[1]) UNICEF Office of Research. Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries. Florence, 2014.
(3)[1] OECD. Focus on inequality and growth. OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. Paris, December 2014.
(4)[1] Simou E, Koutsogeorgou E. Effects of the economic crisis on health and healthcare in Greece in the literature from 2009 to 2013: A systematic review. Health Policy 2014; 115: 111-9.
(5)[1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unmet_health_care_needs_statistics
(6)[1] http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT, dernière recherche le 14/07/2015
(7)[1] Vlachadis N, Kornarou E. Increase in stillbirths in Greece is linked to the economic crisis. BMJ 2013; 346: f1061.
(8)[1] European Observatory on Health Systems and Policies. Economic crisis, health systems and health in Europe: impact and implications for policy. Geneva: WHO, 2014.
(la libre 17/7/15)

πηγή: http://lithosfotos.blogspot.gr/ , dimpenews.com