ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Δεν ανακάλυψαν πολλά μυστήρια οι έξυπνοι άνθρωποι με το μυαλό τους, αλλά μόνο με την επιθυμία τους. Με κόπο χτυπούσαν την πόρτα των μυστηρίων και ο Θεός τους άνοιξε.

Οι άνθρωποι επιθυμούσαν τη γνώση των πραγμάτων και των νόμων και ο Θεός τούτο τους αποκάλυψε, ανάλογα με την επιθυμία τους και τον κόπο τους. Εάν οι έξυπνοι άνθρωποι με όμοιο ζήλο και κόπο ζητούσαν την γνώση του Θεού, ο Θεός θα τους αποκάλυπτε τον εαυτό Του κατά τον ίδιο τρόπο όπως τους αποκάλυψε το ράδιο και τη βαρύτητα.

Τα μεγάλα πνεύματα που αποκάλυψαν τα μυστήρια της δημιουργημένης φύσης ένοιωθαν άβολα μπροστά στους επαίνους των ανθρώπων, επειδή αισθάνονταν ότι όλο τους το επίτευγμα συνίσταται στο χτύπημα της πόρτας των μυστηρίων, ενώ την πόρτα την ξεκλείδωσε Εκείνος, ο οποίος και κρατά τα κλειδιά όλων των μυστηρίων του ουρανού και της γης (Λκ. ια΄,5-8).

Γι’αυτό, όταν επιτυγχάνεις, πες: «Κύριε σ’ εμένα ανήκει μόνο ο κόπος, ενώ σ’ εσένα η επιτυχία.

Εάν συμπεριφερθείς με ενθουσιασμό για τον έπαινο σου να ξέρεις ότι ο ουρανός θα συμπεριφερθεί σε σένα κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και ο γήινος κόσμος συμπεριφέρεται στον κλέφτη.

από το βιβλίο: «Στοχασμοί περί καλού και κακού» – Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς (Εκδόσεις – Εν πλω).