walkers-486583_640

Από τις πατρικές νουθεσίες του Γέροντα Φιλόθεου Ζερβάκου, παραθέτουμε κάποιες από αυτές παρακάτω, στις οποίες αναφερόταν στην αμαρτωλή εποχή που ζούμε και στην μετάνοια που θα μας σώσει:

– …Όντως εις χάος μέγα ευρίσκεται ολόκληρος η ανθρωπότης. Βαδίζει κατά κρημνών και βαράθρων. Βαδίζει εις το σκότος και χωρίς πυξίδα. Που άραγε θα καταντήσει; Εκεί που κατήντησαν όλοι οι άνθρωποι οι απ’ αιώνος αμαρτωλοί και παραβάται των εντολών του Θεού…Η παρούσα γενέα είναι πονηρά και προς τους πονηρούς ο Κύριος αποστέλλει αναλόγους τιμωρίας προς μετάνοιάν των.

– …Έχασαν, δυστυχώς, οι άνθρωποι όχι μόνον τον χριστιανισμόν, αλλά και τον ανθρωπισμόν τους και ως θηρία λυσσώντα επιπίπτουν ο ένας κατά του άλλου χωρίς οίκτον,… «και δια το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται η αγάπη των πολλών».

– Μία μόνη ελπίς μας απομένει, εάν θέλουμε να σωθούμε, να μετανοήσουμε, να προσευχώμεθα και να ταπεινοφρονούμε.

– Εάν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν, εις τον πονηρό αυτόν αιώνα που θα μένετε, πολλά κακά, συμφορές και θλίψεις…

– Μη μας πλανά ο Σατανάς, παιδιά μου, διότι η πραγματική ευτυχία ευρίσκεται στην τήρηση των εντολών του Θεού και στην απόκτηση των αρετών…

*Από το βιβλίο: «ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ» Γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου (εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη).