Το παρακάτω περιστατικό, είναι ένα από τα πολλά θαυματουργικά περιστατικά που έχουν συμβεί στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσης. Τις πρεσβείες της να έχουμε.

~ Ο κ. Ανδρέας Τσοπανούδης όστις ήτο Κεχαγιάς της Ιεράς Μονής και επικεφαλής 13 τσοπάνηδων, οι οποίοι εφύλαττον 7 χιλιάδες γίδια της Μονής επί 15 συνεχή έτη, διηγείται το εξής:

Το 1908 ήλθαν μια νύχτα εις την Ιεράν Μονή λησταί Τούρκοι. Η Μονή είχε μια είσοδο, της οποίας η θύρα ησφαλίζετο με οκάδες σίδερα. Οι ληστές λοιπόν κατέστρωσαν σχέδιο σατανικόν. Σκέφθηκαν και έβαλαν έναν φύλακα (σκοπό) και οι άλλοι άρχισαν να καρφώνουν καρφιά εις το τείχος της Μονής, ινα δι αυτών ανέβουν εις την στέγη, την αποστεγάσουν από τις πλάκες και εισέλθουν δι’ αυτής εις την Μονή.

Οι Πατέρες της μονής εκοιμώντο και δεν θα προελάμβανον να ειδοποιήσουν τους Κατιρτζήδες (που πολλές φορές ήταν άνω των 40), ώστε να πιάσουν τις πολεμίστρες εις τα τείχη δια να τους αντισταθούν.

Το σχέδιον ωραίον, αλλά δια τη Εικοσιφοίνισσαν μωρόν, καθ’ ότι έσπευσε εις βοήθεια της Μονής και ανατροπή των σχεδίων. Άρπαξε τον σκοπό από τα μαλλιά και τον εγύριζε γύρω-γύρω. 

Ο σκοπός φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια, σώστε με, μια γυναίκα μαυροφορεμένη μ’ έχει αρπάξει από τα μαλλιά, πονάω, βοήθειαααα». Τόσος φόβος εκυρίευσε τους Τούρκους ώστε κατέβηκαν αμέσως από τα τείχη και έφυγαν χωρίς να κοιτάξουν πίσω τους.

από το βιβλίο: «Ιστορία και Θαύματα Παναγίας Εικοσιφοίνισσης» – Επισκόπου Διονυσίου Κ. Κυράτσου Μητροπολίτου Δράμας.