ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΤΥΧΗΜΑ – ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ..

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον δούλο σου Παναγιώτη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:              

⇒ΕΔΩ⇐