π. Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Ὅταν, ἀγαπητέ μου, ἡ χριστιανική σου ζωή ἀρχίζει νά γίνεται δύσκολη καί νά σοῦ φαίνεται ἀσήκωτος σταυρός, ἐκεῖ στάσου ἀκλόνητος, γίνε μάρτυρας.

Πές στόν ἑαυτό σου: «Στῶμεν καλῶς», στάσου ἀκλόνητος.

Πές, ὅπως ὁ προφήτης, «ἰδού ἐγώ,Κύριε, στέκομαι ἐδῶ νά ἐκτελέσω τό θέλημά σου» ἤ ὅπως ἡ Παναγία, «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου».

Ἐάν ἐπιμείνεις, μετά ἀπό τήν καταιγίδα θά ἔρθει ἡ γαλήνη, θά ξαναγίνει γιορτινή ἡ ζωή σου.

Θά ἔχεις τώρα ἐπιπλέον καί τήν πείρα τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, θά ἔχεις ἐμπειρία.

Μετά ἀπό τήν δοκιμασία αὐτή, μετά ἀπό τό σήκωμα τοῦ σταυροῦ σου, θά ἀνάψουν πιά μέσα σου οἱ φλόγες τοῦ θείου ἔρωτος· θά ἀποκτήσεις τήν ὡραιότερη, τήν δυνατότερη, τήν ἁγνότερη, τήν ἀγγελικότερη ἀγάπη,τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -TEYXOΣ 60

πηγή: https://oikohouse.wordpress.com