Η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να ζήσει με τη βία. Η πραότητα έχει σπουδαία θέση
στην κλίμακα των αρετών που αναπαύουν την ψυχή, όπως χαρακτηριστικά λέει ο άγιος
Ιωάννης ο Σιναΐτης:

«Της Ανατολής του ηλίου προτρέχει το φώς της αυγής. Παρόμοια πριν από την
ταπεινοφροσύνη τρέχει η πραότης. Ας ακούσωμε δε και το Φως, δηλαδή τον Χριστό, να τις τοποθετεί κατ’ αυτήν την σειρά: Μάθετε απ’ εμού λέγει, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά (Ματθ. Ια 29). Λοιπόν το φυσικόν είναι πριν λάμψει ο ήλιος να φωτισθούμε από το φως της αυγής και έπειτα να ατενίσουμε πλούσια τον ήλιο. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι, όπως το δείχνει και η φύση των πραγμάτων, να αντικρύσει κανείς τον ήλιο, δηλαδή την ταπείνωση, πριν γνωρίσει το φως της αυγής, δηλαδή την πραότητα».

Το μήνυμα του «ιερού πολέμου» με την απάνθρωπη συμπεριφορά που το συνοδεύει δεν
μπορεί να αναπαύσει τις ψυχές των ανθρώπων. Η θηριώδης συμπεριφορά των μαχητών είναι αποτέλεσμα κυριαρχίας τους από πάθη τα οποία είναι πιο εύκολο τώρα να εκδηλωθούν διότι δεν έμειναν πολλοί Χριστιανοί να τους συγκρατούν. Παλιότερα είδαμε ότι είχαν και Χριστιανούς συμβούλους, και μετά την άλωση της Πόλης ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε δώσει δικαιώματα στην Χριστιανική Εκκλησία ώστε να πάρει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο η Οθωμανική αυτοκρατορία, προσπαθώντας να μιμηθεί στον τομέα αυτό την ανεκτικότητα που είχε το Βυζάντιο στις άλλες θρησκείες.

Αλλά τώρα πάμε για γενικό ξεκαθάρισμα ιδεών και προσώπων μέσα από παγκόσμια
πλέον γεγονότα. Ρώτησαν τον Γέροντα Παΐσιο (+1994): Σήμερα υπάρχουν τόσοι πολλοί
άνθρωποι, δισεκατομμύρια, που δεν γνωρίζουν τον Χριστό και τόσο λίγοι αυτοί που τον
γνωρίζουν, τι θα γίνει;

– Θα γίνουν πράγματα που θα συγκλονιστούν τα έθνη. ∆εν θα είναι η ∆ευτέρα
Παρουσία αλλά θεία επέμβαση. Θα ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάποιον να τους μιλήσει για το Χριστό. θα σε τραβούν από το χέρι: Έλα δώ, κάτσε να μου πεις για το Χριστό.

(Αθ. Ρακοβαλή, Ο π. Παΐσιος μου είπε, σελ. 141)

πηγή: http://www.imdleo.gr/