Ο Θεός έδωσε στο τελειότερο δημιούργημά Του, τον άνθρωπο, την τάση να Τον αναζητά και ν’ ακούει τη φωνή Του, μέσα στην τόσο θαυμαστά πλασμένη φύση, αλλά και μέσα στην καρδιά του.

Αυτή είναι η πρώτη φανέρωση του Θεού και του λόγου Του, η φυσική Θεία Αποκάλυψη. Ακολούθησε όμως και Θεία Αποκάλυψη, υπερφυσική.

Μέσα στη διαδρομή της Ιστορίας ο Θεός ετοιμάζει αρχικά ένα λαό, τον Ισραήλ, που θα δεχθεί και θα διατηρήσει τη Θεία Αποκάλυψη. Με έκτακτα θαυμαστά γεγονότα και τρόπους (διάβαση Ερυθράς θάλασσας, Πλάκες Διαθήκης…), με συγκεκριμένα εκλεγμένα πρόσωπα (Πατριάρχες, Προφήτες) αποκαλύπτει τον λόγο και το θέλημά Του και ετοιμάζει τον λαό Του και δι’ αυτού όλα τα έθνη για τη μέγιστη των Αποκαλύψεων. Ποια; Την Ενανθρώπηση του ίδιου του Υιού και Λόγου του Θεού.

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς έρχεται στη γη για να φανερώσει στον άνθρωπο την αληθινή γνώση για τον Θεό και να ανοίξει με τη Σταυρική Του Θυσία και την Ανάστασή Του δρόμο αληθινής ζωής και σωτηρίας.

Μέσα στην Αγία Γραφή είναι θησαυρισμένη από τους Ιερούς συγγραφείς, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, όλη αυτή η Ιερή Αποκάλυψη. Γι’ αυτό η Αγία Γραφή είναι η βάση και το θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης, λατρείας και ζωής. Ολόκληρη η Αγία Γραφή μας διηγείται τη μεγαλειώδη κίνηση της άπειρης Αγάπης του Θεού να βρει και να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο!

…Η αγάπη του Θεού μας εμπιστεύθηκε τον μεγάλο θησαυρό, την Αγία Γραφή. Το φως! Τον θησαυρό αυτόν να το κρατήσουμε στα χέρια μας, όχι κλειστό, αλλά ανοιχτό! Να τον ανοίγουμε καθημερινά! Με εμπιστοσύνη. Να δεχόμαστε χωρίς επιφυλάξεις την καθοδήγησή του. Να αντλούμε από αυτόν τις εμπνεύσεις μας. Να γίνει η Αγία Γραφή ο μοναδικός οδηγός και εμπνευστής της ζωής μας.

*από το φυλλάδιο του αντιαιρετικού γραφείου της Ι. Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος