Δείτε σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα τεμάχια του Τιμίου Ξύλου που φυλάσσονται σε Ιερές Μονές και Σκήτες του Αγίου Όρους.

Η λειψανοθήκη έχει εντοπίσει αρκετά τεμάχια Τιμίου Ξύλου στο Άγιον Όρος ανατρέχοντας σε ξενόγλωσση κυρίως βιβλιογραφία, αλλά δεν έχει φωτογραφίες από αυτά εκτός σύντομων περιγραφών των σταυροθηκών στις οποίες εγκιβωτίζονται…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                ΕΔΩ