…και εγερθήσεται ο Μέγας Φίλιππος μετά γλωσσών δέκα οκτώ, συναχθήσονται εν τη Επταλόφω, και συγκροτήσουσι πόλεμον, οις ου γέγοναι πώποτε.

Στην προφητεία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων, ο οποίος έζησε όταν η Βυζαντινή αυτοκρατορία μεσουρανούσε, γίνεται αναφορά για ένα πρόσωπο ονόματι Φίλιππος, το οποίο μαζί με 18 άλλες γλώσσες, προφανώς χώρες ή φυλές, θα συναχθεί στην Επτάλοφο (ένα από τα ονόματα της Κωνσταντινούπολης) και θα κάνει τέτοιον πόλεμο που ουδέποτε έγινε ξανά…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒            ΕΔΩ