Οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου και ο παρακλητικός κανόνας προς την Παναγία την Παντάνασσα. Σήμερα είναι η πρώτη στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI ΣΤΑΣH Α (Αρχείο Word)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI ΣΤΑΣH Β (Αρχείο Word)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI ΣΤΑΣH Γ (Αρχείο Word)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI ΣΤΑΣH Δ (Αρχείο Word)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ (PDF αρχείο)