Στην Πάτμο αποκαλύφθηκε η φωνή του Θεού στον αγαπημένο μαθητή του Χριστού Ιωάννη.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το Ιερό σπήλαιο που έζησε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, μοναστήρια και Ιερούς ναούς της Πάτμου αλλά και το μοναδικό τρόπο που γιορτάζεται το Πάσχα στo νησί..

πηγή: http://www.rafail.org/