Η Βυζαντινή μουσική θεραπεύει την κατάθλιψη. Είναι η μουσική της Εκκλησίας, η μουσική των Αγγέλων. Η καταθλιμμένη ψυχή θεραπεύεται και αγιάζεται από αυτήν.

Oι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν συχνά στα κείμενά τους τον ρόλο της εκκλησιαστικής μουσικής στην διαμόρφωση και την καλλιέργεια του χριστιανικού ήθους και παροτρύνουν τους χριστιανούς να υμνούν με τη μουσική τον Θεό.

Η μουσική για του Άγίους πατέρες είναι μέσο κατευνασμού των παθών, ψυχικής κάθαρσης, πνευματικής αγαλλίασης.

Γράφει ο Μέγας Βασίλειος:» Η ψαλμωδία γαληνεύει τις ψυχές, προξενεί την ειρήνη, καταστέλλει τον θόρυβο και τα κύματα των λογισμών».

Ο Μέγας Αθανάσιος επίσης γράφει τα εξής: Με την ψαλμωδία η ταραχή και η αγριότητα και η αταξία που υπάρχει στην ψυχή εξομαλύνεται, ενώ η λύπη θεραπεύεται.

Τέλος ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί. Γίνεται άγιος και ο αέρας με την ψαλμωδία…Η διάνοια ακούει την φωνή και αλλάζει εισέρχεται η μελωδία και δραπετεύει τα πάθη της πλεονεξίας»