Το περιεχόμενο των δώδεκα αυτών περικοπών αναφέρεται, κυρίως, σε στιγμιότυπα των Αγίων Παθών του Ιησού Χριστού που τιμώνται κατ΄ έτος την λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα.

Τα 12 ευαγγελικά αναγνώσματα είναι οι ακόλουθες περικοπές:

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                ΕΔΩ