Προσέξτε, ὅμως, κανείς νά μήν μπεῖ στόν ἱερό αὐτό χῶρο, ἔχοντας βιοτικές φροντίδες ἤ περισπασμούς ἤ φόβους.

Ἀλλά ἀφοῦ τ􀀀 ἀφήσουμε ὅλα τοῦτα ἔξω, στίς πύλες τοῦ ναοῦ, τότε ἄς περάσουμε μέσα…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                ΕΔΩ