Τότε ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας θα εγερθεί με μεγάλη οργή εναντίον τους…

Τραβώντας το σπαθί του, θα πέσει επάνω στους εχθρούς του χριστιανισμού και θα τους συντρίψει…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒              ΕΔΩ