Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Αγιασμός

Ἐκτός ἀπό τά ἑπτά γνωστά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα καθιέρωσε ὁ Χριστός κατά τήν ἐπί τῆς γῆς ζωή καί διδασκαλία του, ἡ Ἐκκλησία διά μέσου τῶν αἰώνων ἐθέσπισε κι ἄλλες μικρές ἱερές τελετές διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται στούς Πιστούς ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μία τέτοια τελετή εἶναι ἡ τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἤ κατ᾿ ἄλλους θεολόγους εἶναι ἡ ἴδια ἀκολουθία συντετμημένη.

Μέ τήν ἀνάγνωσι εἰδικῶν εὐχῶν ἐμβάπτεται ὁ Τίμιος Σταυρός στό νερό, τό ὁποῖο καί ἁγιάζεται. Δηλαδή, παραμένει ἀναλλοίωτο, ὅσα χρόνια κι ἄν περάσουν. Ἐάν κάποιος θέλει νά διαπιστώση τό θαῦμα αὐτό ἄς βάλη ἕνα σφραγισμένο μπουκαλάκι μέ φυσικό νερό καί ἕνα ἄλλο ἐπίσης σφραγισμένο μέ ἁγιασμένο νερό σέ μία γωνιά τοῦ σπιτιοῦ του. Μετά ἀπό πολύ καιρό τό ἕνα νερό-τό φυσικό-θά μυρίζει ἄσχημα καί τό ἄλλο τό ἁγιασμένο θά εἶναι καθαρό καί ἀναλλοίωτο ἀπό τόν χρόνο.

Ὅταν πρόκειται νά βάλουν θεμέλια ἰδιοκτῆτες νά κτίσουν καινούργια σπίτια τους, βάζουν σέ μία ἄκρη τῶν θεμελίων ἤ μέσα στόν τοῖχο τοῦ σπιτιοῦ ἕνα  μπουκαλάκι μέ Ἁγιασμό. Κι αὐτό παραμένει ἀναλλοίωτο ἀπό τήν πολυκαιρία. Ἕνα τέτοιο γεγονός διαβάσαμε ὅτι συνέβη στό χωριό Πανουργιᾶς τοῦ νομοῦ Φωκίδος.  Πρίν 25 χρόνια ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ σπιτιοῦ εἶχε κτίσει τό σπίτι του αὐτό. Χρειάσθηκε νά γκρεμίση ἕνα μέρος τοῦ τοίχου γιά νά ἀνοίξη παράθυρο. Καί συνέπεσε ἐκεῖ νά εἶχαν τοποθετήσει τό μπουκαλάκι μέ τόν Ἁγιασμό. Καί τί νά ἰδοῦν; Τό ἁγιασμένο νερό ἦταν πεντακάθαρο καί διαυγέστατο, σάν νά τό εἶχε βγάλει κανείς ἐκείνη τήν ὥρα ἀπό κάποια κρυστάλλινη πηγή. Ἄν τό μπουκάλι περιεῖχε συνηθισμένο νερό, ἀμφιβάλουμε ἄν θά κρατοῦσε 25 ἡμέρες!

Ἐχουν καί οἱ Καθολικοί στίς ἐκκλησίες τους ἁγιασμό, ἀλλά πῶς διατηρεῖται, ἐφ᾿ ὅσον δέν ὑπάρχει Ἅγιο Πνεῦμα ν᾿ ἁγιάση τά Μυστήριά τους; Βάζουν μέσα ἁλάτι. Τό γράφουν αὐτό καί στήν ἐπίσημη Κατήχησί τους!

από το βιβλίο: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ» – Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
2010)