Από το βιβλίο της Μοναχής ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑ «ο Πατήρ της Ρωμιοσύνης».

Ανάμεσα στους στρατηλάτες του Διοκλητανού ξεχώριζε, είτε από θεία φώτιση, είτε από την αρετή τους, ποιοι είναι χριστιανοί…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                ΕΔΩ