«Ωμολόγησε στον Θεό εσύ πρώτος τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς» ( Ησ. 43,26 ).

Πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Κυρίου! Δεν είπε, «για να μην τιμωρηθείς», αλλά «για να δικαιωθείς». Δεν του αρκούσε του μετανοημένου που δεν τον τιμωρείς, τον κάνεις ακόμη και δίκαιο; Και πολύ μάλιστα! Αλλά σε παρακαλώ πρόσεξε ιδιαίτερα τούτο τον λόγο : «τον κάνω δίκαιο». Και πότε το έκανε αυτό ; Τότε με τον ληστή, ο οποίος είπε στον σύντροφό του εκείνη μόνο την φράση : «Δεν φοβάσαι τον Θεό ; Κι εμείς, βέβαια, δίκαια τιμωρούμαστε, γιατί αμοιβόμαστε σύμφωνα με όσα πράξαμε» ( Λουκ. 23, 40-43 ). Λέγει προς αυτόν ο Σωτήρας : «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Δεν είπε «σε απαλλάσω από την κόλαση και την τιμωρία», αλλά τον εισάγει στον παράδεισο δικαιωμένο.

Είδες ότι έγινε δίκαιος από την εξομολόγηση ; Είναι πολύ φιλάνθρωπος ο Θεός. Δεν λυπήθηκε τον Υιό Του, για να λυπηθεί τον δούλο. Παρέδωσε σε θάνατο τον Μονογενή Του, για να εξαγοράσει αχάριστους δούλους. Κατέβαλε ως αντίτιμο το αίμα του Υιού Του. Πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Κυρίου!


Από το βιβλίο » Μετάνοια, Εξομολόγησις, Νηστεία, Θεία Κοινωνία «
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Χρυσοστομικός Άμβων ΣΤ’

Έκδοσις » Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου » -Νέα Σκήτη Αγ. Όρους -2011