Χθες μας παρέθεσε το τραπέζι ο Παύλος, σήμερα ο Ματθαίος. Χθες ο σκηνοποιός, σήμερα ο τελώνης. Χθες ο βλάσφημος, σήμερα ο άρπαγας. Χθες ο διώκτης, σήμερα ο πλεονέκτης.

Όμως ο βλάσφημος δεν έμεινε βλάσφημος, αλλ’ έγινε απόστολος και ο άρπαγας δεν έμεινε άρπαγας αλλ’ έγινε ευαγγελιστής. Αναφέρω και την προηγούμενη κακία και την μεταγενέστερη αρετή, για να μάθεις πόση είναι η ωφέλεια της μετανοίας, για να μην απελπιστείς ποτέ για την σωτηρία σου.

Οι διδάσκαλοί μας έλαμπαν πριν από την αμαρτία τους, αλλά κατόπιν έλαμψαν από την δικαιοσύνη τους, ο τελώνης και ο βλάσφημος, οι πιό καλοί καρποί της πονηρίας. Γιατι, τι είναι το τελωνείο ; Αρπαγή νόμιμη, βία θαρραλέα, αδικία που έχει συνήγορο τον νόμο. Χειρότερος από ληστές είναι ο τελώνης. Τί σημαίνει τελωνείο ; Βία που προβάλλει τον νόμο για υπεράσπιση, που έχει τον ιατρό δήμιο. Καταλάβατε αυτό που είπα ; Oι νόμοι είναι ιατροί, κατόπιν γίνονται και δήμιοι, γιατί δεν θεραπεύουν την πληγή, αλλά την μεγαλώνουν. Τί σημαίνει τελωνείο ; Αμαρτία αναίσχυντη, αρπαγή χωρίς πρόφαση, πράγμα χειρότερο από ληστεία. Ο ληστής τουλαχιστον ντρέπεται όταν κλέβει, ενώ αυτός μιλάει με παρρησία όταν αρπάζει. Και όμως! Ο τελώνης αυτός έγινε αμέσως ευαγγελιστής. Πως και με ποιόν τρόπο ; «Προχωρώντας», λέγει, «ο Ιησούς είδε τον Ματθαίο να κάθεται στο τελωνείο και του λέγει, ακολούθησέ με » ( Ματθ. 9,9 ). Πόση δύναμη έχει ο λόγος αυτός! Μπήκε μέσα του το αγγίστρι και «αμέσως σηκώθηκε και τον ακολούθησε». Ήταν στο βάθος της κακίας και ανέβηκε στην κορυφή της αρετής.

Κανείς, λοιπόν, αγαπητοί, ας μην απελπίζεται για την σωτηρία του. Δεν είναι φυσική η κακία. Έχουμε τιμηθεί με προαίρεση και ελευθερία. Είσαι τελώνης ; Μπορείς να γίνεις ευαγγελιστής. Είσαι βλάσφημος ; Μπορείς να γίνεις απόστολος. Είσαι ληστής ; Μπορείς να λεηλατήσεις τον παράδεισο. Είσαι μάγος ; Μπορείς να προσκυνήσεις τον Κύριο. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που να μην σβήνεται από την μετάνοια. Γι’ αυτό ο Κύριος διάλεξε τους πιό καλούς καρπούς της πονηρίας, για να μην μπορεί κανείς στο τέλος να απαλλαγεί από την κατηγορία.

Από το βιβλίο «Μετάνοια, Εξομολόγησις, Νηστεία, Θεία Κοινωνία»
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Χρυσοστομικός Άμβων ΣΤ’

Έκδοσις «Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου» – Νέα Σκήτη Αγ. Όρους – 2011