Το Γένος μας έχει ένα μεγάλο αρνητικό που μας ακολουθεί από τα αρχαία χρόνια, στα Βυζαντινά και φτάνει ως την Επ-Ανάσταση, τους Βαλκανικούς, τους Παγκόσμιους και τις μέρες μας.

Το μεγάλο αυτό αρνητικό είναι η ζηλοφθονία και έλλειψη ενότητας μεταξύ μας…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                 ΕΔΩ