Στο ρουμάνικο χωριό Μάγκλοβιγκ έγινε θαύμα Θεού. Οι εφημερίδες τό περιγράφουν αυτές τίς μέρες φαρδιά πλατιά.

Ό βοσκός Πετράκε Λούπου, έγγαμος καί πατέρας ενός παιδιού, φύλαγε άλλων πρόβατα γιά δεκαπέντε χρόνια. Ήταν κωφός καί σχεδόν μουγγός, οπότε συνεννοείτο μέ τους άλλους περισσότερο μέ τά χέρια παρά μέ τή γλώσσα. Την Παρασκευή μετά της Αγίας Τριάδας του παρουσιάστηκε ένας γέροντας μέ λευκά γένια στο δρόμο καί τόν πρόσταζε να πάει καί να καλέσει τό λαό σέ μετάνοια, γιά να μήν καταστραφεί πλήρως από την ξηρασία. Ό βοσκός φοβήθηκε άπ’ αυτό τό όραμα καί δεν έκανε αυτό που τόν πρόσταζε. Την έπόμενη Παρασκευή του παρουσιάστηκε ό ίδιος γέροντας στο ίδιο σημείο καί τόν πρόσταζε πάλι τό ίδιο. Πάλι ό βοσκός δεν τό έπραξε. Την τρίτη Παρασκευή τό ίδιο όραμα έπανελήφθη στόν ίδιο τόπο. Ό γέροντας τόν απείλησε αυστηρά πώς εάν δεν κάνει ότι τόν προστάζει θά περάσει άσχημα. Εκείνη τή στιγμή ό βοσκός άρχισε να ακούει καί να μιλά.

Πήγε αμέσως καί μήνυσε στο λαό του χωριού του καί στον ιερέα όλα όσα του ανήγγειλε καί τόν πρόσταζε. Κι αμέσως ένιωσε μεγάλη ψυχική ανακούφιση. Τότε άρχισαν να τόν επισκέπτονται πολλοί κατά χιλιάδες κι αυτός επαναλάμβανε καί μέχρι σήμερα επαναλαμβάνει την ιστορία του οράματος του.

Καί πολλοί οι όποιοι πίστευαν ειλικρινά θεραπεύονταν: οι τυφλοί έβλεπαν, οι κωφοί άκουγαν καί οι μουγγοί μιλούσαν. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις θαυμαστών ιάσεων ήταν αξιόπιστες. Τό κράτος έκανε έκπτωση στο δρομολόγιο τών σιδηροδρόμων γιά τό ταξίδι προς το χωριό Μαγκλόβιτ. Ό πατριάρχης της Ρουμανίας ευλόγησε να χτιστεί ναός στον τόπο του οράματος. Μαζεύτηκαν αμέσως ένα εκατομμύριο λέι γι’ αυτό τό σκοπό.

Ή συγκίνηση στη Ρουμανία είναι τεράστια. Εκατό χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται τό χωριό Μαγκλόβιτ να δουν τόν άνθρωπο του Θεού.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΕΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/11/blog-post_14.html

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/