Αποτέλεσμα εικόνας για αρσενιος μποκα

Ἱεροδιάκονος Δομέτιος

Χριστός Φυλακισμένος

Στην Ρουμανία, κατά τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, ἡ κόκκινη κατάρα τοῦ ἀθέου κομμουνισμοῦ κυνηγοῦσε μέ ἀγριότητα τά πιό ἐκλεκτά μέλη τῆς κοινωνίας –λόγιους, κληρικούς, φοιτητές– μέ τό πρόσχημα ὅτι ἐναντιώνονται στό καθεστώς.

Ἡ μεγαλύτερη πνευματική μορφή τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἱερομόναχος Ἀρσένιος Μπόκα, πέρασε πολλές φορές ἀπό ἀνακρίσεις καί φυλακίσεις καί στό τέλος, ἐπειδή οἱ κομμουνιστές τόν φοβόντουσαν –οἱ χιλιάδες πιστοί τόν θεωροῦσαν ἅγιο καί οἱ ἄπιστοι τρόμαζαν μπροστά στά θαύματα πού ἔκανε– διώχτηκε ἀπό τό μοναστήρι καί ἔμεινε ἀργός ἀπό τήν ἱεροσύνη γιά ὅλη του τήν ζωή.

Τοῦ ἔκλεισαν τό στόμα, ἀλλά ὁ πατήρ Ἀρσένιος συνέχισε τό κήρυγμά του μέ τό ἄλλο χάρισμα πού εἶχε, τήν ἁγιογραφία.

%ce%b1%cf%81%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b12

Στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τοῦ Νέου τοῦ Βουκουρεστίου, ἡ τοιχογραφία στήν μεγάλη ἁψίδα πάνω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα (ἡ Πλατυτέρα) εἶναι ζωγραφισμένη ἀπό τόν πατέρα Ἀρσένιο.

Δούλευε ἐκεῖ σάν βοηθός τοῦ ἁγιογράφου τοῦ ναοῦ, μαζί μέ ἄλλους.

Ἡ μυστική ἀστυνομία τόν παρακολουθοῦσε ἄγρυπνα γιά νά βρεῖ ἀφορμές νά τόν φυλακίσουν πάλι.

Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Ἀληθείας ὅμως δέν φοβήθηκε καί ὅπως ὁ Χριστός ἐνεργοῦσε θαύματα, ἀλλά οἱ ὀφθαλμοί ἐκείνων ἦταν κρατημένοι νά μήν καταλαβαίνουν αὐτά πού ἔβλεπαν· ἔτσι καί αὐτός ζωγράφισε, ἀλλά κανείς δέν κατάλαβε τό μήνυμα πού πέρασε, κανείς δέν εἶδε τό μοναδικό αὐτῆς τῆς τοιχογραφίας.

Ἡ Παναγία μέ τόν Χριστό παιδί. «Ἐλᾶτε σέ Μένα… καί Ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω» εἶναι σάν νά λέει ὁ Χριστός ἀπό τήν εἰκόνα, μέ τά χέρια ἁπλωμένα.

«Μαζί σας θά εἶμαι ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς σας» καί φοράει τήν ἐνδυμασία τῶν φυλακισμένων.

Ὁ π. Ἀρσένιος ζωγράφισε τόν Χριστό σάν φυλακισμένο! Ἀκόμα καί τό κούρεμα τῶν μαλλιῶν εἶναι ὅμοιο μέ ἐκεῖνο τῶν φυλακισμένων.

%ce%b1%cf%81%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b11

Ἤξερε ὅτι εἶναι ἐκεῖ μαζί τους, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος πέρασε ἀπό τίς φυλακές. Ὁ Χριστός ἦταν μαζί μέ τούς ταλαιπωρημένους καί ἄδικα φυλακισμένους.

Οἱ κομμουνιστές στέρησαν στούς πιστούς τήν ἐξωτερική ἐλευθερία, ἀλλά ἡ ψυχή ἦταν ἐλεύθερη νά δέχεται τόν Χριστό καί πίσω ἀπό τά κάγκελα.

Ὁ Κύριος πέρασε ἀπό τά κάγκελα μέσα στίς φυλακές καί στό χιτῶνα του ἔμειναν τά σημάδια των φυλακισμένων…

Λίγα λόγια γιά τόν π. Ἀρσένιο Μπόκα 

Στήν περίοδο τοῦ διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ π. Ἀρσένιος συνελήφθη καί κλείστηκε στίς φυλακές, ὅπου καί βασανίσθηκε πολύ. Κατόπιν τόν μετέφεραν μαζί μέ πολλούς ἄλλους καί δούλεψε σέ διάφορα οἰκοδομικά ἤ γεωργικά προγράμματα τῆς χώρας.

Τρία χρόνια πρίν ἀπό τήν ὁσία κοίμησή του ὁ π.Ἀρσένιος εἶπε, ὅτι ἀπομένουν ἀκόμη τρία Πασχάλια.

Προφήτευσε τήν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καί τήν ἐξέγερση τοῦ ρουμανικοῦ λαοῦ ἐναντίον τῶν ἄθεων καί ἕνα μήνα πρίν τά γεγονότα ἐκοιμήθη, στίς 28 Νοεμβρίου τοῦ 1989 σέ ἡλικία 79 ἐτῶν.

Μέ τίς ἅγιες προσευχές τοῦ ἐκλεκτοῦ Σου δούλου π. Ἀρσενίου, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον καί ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Ἀμήν.

Ἱερά Μονή Σίμπαντα ντέ Σιούς
Γέροντος Ἀρσενίου Μπόκα, Ρουμάνου Πνευματικοῦ: Βίος, Λόγοι, Νουθεσίες. (Ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», 2004). 

πηγή: https://oikohouse.wordpress.com/

Διαβάστε κείμενα του Γέροντος Αρσενίου Μπόκα: ⇒ ΕΔΩ,  ΕΔΩ &  ΕΔΩ