Στο μονοπάτι της ζωής, θα συναντήσετε ανθρώπους που θα σας πλησιάσουν προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τις ευαισθησίες σας. Την καλοσύνη και αγαθότητά σας.

Θα κάνουν τα πάντα για να συνδεθούν μαζί σας, αφού έχουν νιώσει το χάρισμά σας να βοηθάτε και να δίνεστε στους άλλους. 
Στην αρχή θα σας αποθεώσουν, μην ξεχνάτε ότι ο προδότης είναι πάντα κάποιος που μας δόξασε. Θα σας τονίζουν το πόσο υπέροχος άνθρωπος είστε.

Αλλά με την πάροδο του χρόνου και αφού έχουν πάρει και παίξει με την ψυχή σας, ο θαυμασμός θα γίνεται αδιαφορία, απομάκρυνση και λήθη. Απλά και μόνο διότι δεν εξυπηρετείτε πια τις ανάγκες τους.

Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν νοιάστηκαν πραγματικά για εσάς αλλά μονάχα γι’ αυτό που τους δίνατε. Για εκείνο που έπαιρναν από εσάς και όχι γι εσάς.
Άρχιστε να λέτε «όχι» και θα δείτε την αχαριστία να ξεπροβάλει μπροστά σας.

Οι αχάριστοι άνθρωποι όταν σταματήσουν να παίρνουν χάνονται και εξαφανίζονται, ψάχνοντας το επόμενο θύμα τους.

π. ΛίΒυος

http://www.blog.eikonografies.com/