Έβλεπες δαίμονες τρομερούς, ένα πράγμα φοβερό!

Τί πράγμα είδε αύτή ή μοναχή! Οπως τά είδε, έτσι καί τά αγιογράφησε…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒              ΕΔΩ