«…νομίζουν ότι είναι κατέχοντες και αύριο θα εκλιπαρούν το έλεος του Θεού»

Μόρφου Νεόφυτος μέσα από τα κατεχόμενα!

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ

yiorgosthalassis.blogspot.com