Σχετική εικόνα

Ἐκεῖ πού προσπαθοῦσα νά βγάλω τά πτύελα ἀπ’ τή νάρκωσι καί χρειαζόμουν βοήθεια, εἶδα δύο γιατρούς μελαμψούς, λεπτούς, μέ ἄσπρα δοντάκια, καί μιλοῦσαν στήν ἀραβική γλῶσσα μεταξύ τους.

(Γερόντισσα): Ευχαριστώ- δεν έχω λόγους νά σάς ευχαριστήσω! Καλό Παράδεισο! Όλοι ν’ αξιωθούμε νά έχουμε τέλος αγαθό, γιά νά ευφραινώμαστε στον ουρανό. Πριν από τήν εγχείρησι άλλοι μου έφερναν υψώματα», άλλοι μου έκαναν Θείες Λειτουργίες κι άλλοι αγρυπνίες…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                      ΕΔΩ