Αποτέλεσμα εικόνας για εγω ειμι η αληθεια

Οι Ορθόδοξοι πιστεύουν και ομολογούν, ότι ό Ιησούς Χριστός είναι ό ένας και μοναδικός Μεσσίας – Σωτήρας τού κόσμου, Αύτός πού εξαγόρασε το ανθρώπινο γένος από τήν αμαρτία και το αναγέννησε.

Ό Υιός τού Θεού πού σαρκώθηκε από τήν Παρθένο Μαρία και το Άγιο Πνεύμα, Θεός εκ Θεού, το πλήρωμα της αληθείας, ή πηγή της ζωής, ό νικητής τού θανάτου, ό αίτιος της αναστάσεως, ή μόνη αληθινή οδός πρός τον ορθό σκοπό, ό κριτής ζώντων και νεκρών.

Ή θεοσοφική άποψη ότι ή αλήθεια βρίσκεται διασκορπισμένη σε όλες τις θρησκείες, φιλοσοφίες και μυστήρια, ώστε να λένε, θα πρέπει και στο Χριστιανισμό να υπάρχει κάποια δόση αλήθειας όπως και στο Ισλάμ και στον Ινδουισμό ή στον Βραχμανισμό, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, στις Τάντρες και Μάντρες τού Θιβέτ. Άν ήταν έτσι, τότε ή κιβωτός της ανθρωπότητας θα έπλεε δίχως ελπίδα μέσα στο σκοτεινό ωκεανό της ζωής, χωρίς πυξίδα και καπετάνιο.

Τότε γιατί ό Χριστός είπε αυτόν τον παράξενο λόγο: Εγώ ειμί ή αλήθεια; (Ίω. 14, 6). Δεν είπε, εγώ είμαι μέρος της αλήθειας, αλλά ή αλήθεια. Και ακόμα: Εγώ ειμί το φώς τον κόσμου (Ίω. 8, 12). Λοιπόν, Εκείνος είναι ολόκληρη ή αλήθεια και ολόκληρο το φως. Επιπλέον, κατά τον λόγο Του, Εκείνος είναι ό μόνος οδοδείκτης πρός τήν αιώνια ζωή και ό μόνος ό όποιος γνωρίζει τον Θεό…

Ό Κύριος μάς καλεί να Τον άκολουθήσουμε. Επειδή, μόνον ξωπίσω του βαδίζοντας θα μπορέσουμε να βαστάξουμε κάτω από το βάρος το σταυρού μας. Σ’ Εκείνον θα βρούμε δύναμη, θάρρος και παρηγοριά. Εκείνος θα είναι το φως μας στο σκοτεινό μονοπάτι, ή υγεία στήν ασθένεια, ό φίλος στη μοναξιά, ή χαρά στα βάσανα και ό πλούτος στη φτώχεια. Όταν κάποιος ασθενεί σωματικώς, αφήνουμε το φως αναμμένο ολόκληρη τη νύχτα. ’Έτσι και στο σκοτάδι αυτής της ζωής, μάς είναι απαραίτητο το άσβεστο φως το Χριστού, πού θα ελαφρύνει τούς πόνους και θα διατηρήσει τήν ελπίδα μα μέχρι τήν ανατολή της ή μέρας.

Ἁγιοπνευματικές Διδαχές γιά τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους , Ἁγίου

Νικολάου Ἀχρίδος,. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»