Σχετική εικόνα

 Για την πνευματική τύφλωση από τον άγιο Ιγνάτιο Μπριαντσανίνωφ:

…Πριν από την προπατορική πτώση, η σωματική και η πνευματική όραση του ανθρώπου ήταν υπερβολικά δυνατές.

Μετά την πτώση και εξ αιτίας της, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη περιορίστηκαν σε τέτοιο βαθμό, που θα μπορούσαμε να πούμε πως ο μεταπτωτικός άνθρωπος, σε σύγκριση με τον προπτωτικό, είναι τυφλός σωματικά και πολύ περισσότερο πνευματικά.

     Τι είναι, όμως, η πνευματική τυφλότητα; Πρόκειται για ερώτημα που υποβάλλουν συνήθως οι σοφοί του κόσμου τούτου. Και χωρίς να περιμένουν απάντηση, χαρακτηρίζουν αμέσως κούφια και ανόητη την άποψη ότι το ανθρώπινο πνεύμα (που είναι το ανώτερο, λογικό μέρος της ψυχής) μπορεί όχι μόνο να τυφλωθεί, αλλά και να νεκρωθεί ακόμα. Τόση είναι η τυφλότητά τους που, αν την τυφλότητα αυτή την ονομάζαμε και θάνατο, δεν θα λαθεύαμε. «Μήπως είμαστε κι εμείς τυφλοί;» (Ιω. 9:40), έλεγαν στον Κύριο οι τυφλωμένοι και αλαζόνες Φαρισαίοι. Το να μην συναισθάνεται κανείς την τυφλότητά του δεν σημαίνει ότι δεν είναι τυφλός...!

     Εξ αιτίας αυτής της τυφλότητας, ο νους δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους ορθούς λογισμούς από τούς πλανεμένους και η καρδιά δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα πνευματικά αισθήματα από τα εμπαθή, ιδιαίτερα όταν τα τελευταία δεν είναι προφανή. Γι’ αυτό ο Κύριος αποκάλεσε τους γραμματείς και τούς Φαρισαίους, αν και μορφωμένους, «μωρούς και τυφλούς» και «τυφλούς οδηγούς τυφλών», που ούτε οι ίδιοι μπαίνουν στη βασιλεία των ουρανών, ούτε τούς άλλους αφήνουν να μπούν (Ματθ. 23:14-19)(Λόγος για τα πνεύματα, σελ. 82-84).

        Συμπερασματικά:

      Η τύφλωση της ψυχής των ανθρώπων έχει τόσο πολύ προχωρήσει ώστε αρκετοί  αισθάνονται υπερήφανοι για τα πάθη τους (χρήμα, ηδονές, φιλαρχία) και καυχώνται γι’ αυτά!  Η Αποκάλυψη προβλέπει τη σταδιακή τύφλωση δηλ. το όλο και χειρότερο σκοτείνιασμα στον νου των ανθρώπων του νοητού ήλιου Χριστού και της νοητής Σελήνης δηλ. της Εκκλησίας. (Αποκάλυψη 4η σάλπ.+βίντεο) Οι πιστοί θα υποφέρουν από τους πνευματικά τυφλούς μέχρις ότου η κατάσταση ξεκαθαρίσει στον 3ο παγκόσμιο πόλεμο.

     Για τη διαφύλαξη των πιστών (πνευματικά και σωματικά) με εντολή του Θεού σφραγίζονται όσοι τηρούν τα προστάγματά Του. «Και άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων. Εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, σφραγισμένοι από κάθε φυλή των γιων του Ισραήλ». Τι σημαίνει αυτό; «Αυτό μοιάζει με την αποκάλυψη που έγινε κάποτε στον προφήτη Ιεζεκιήλ, σχετικά με τον άνδρα που φορούσε ποδήρη (μακρύ ένδυμα) και έβαζε το σημείον πάνω στα μέτωπα των ανδρών των καταστεναζόντων (Ιεζ. Θ 4), ώστε να μη θανατωθούν οι ευσεβείς μαζί με τους ασεβείς (γιατί οι κρυφές αρετές των αγίων είναι άγνωστες ακόμη και στους αγγέλους), λέει ο αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος. (Αποκάλυψη/Γ)

*Απόσπασμα από το κείμενο

πηγή: www.imdleo.gr