Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

«Ποιο είναι το γνώρισμα του παπά; Να μαζεύει πρόσφορα; Να λειτουργάει; Να κάνει ωραίες ακολουθίες;

Να κηρύττει χαριτωμένα και να χρηστολογεί από των αμβώνων, και να δακρύζουν τα μάτια μερικών δεσποιναρίων για τους στοχαστικούς του λογισμούς;

Ποιο είναι το γνώρισμα του παπά, του δεσπότη σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια;

Το γνώρισμα του δεσπότη και του παπά είναι η μαχητικότης, είναι η παρρησία. Είναι εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι «οι θέλοντες ευσεβώς ζην διωχθήσονται». Όσοι διώκονται.

Εάν δείτε παπά, αν δείτε θεολόγο, αν δείτε μητροπολίτη, αρχιεπίσκοπο που δεν διώκεται αλλά απολαμβάνει της αγάπης και της εκτιμήσεως κατά εκείνο που είπε ο Χριστός όταν είπε ότι οι πάντες οι άνθρωποι να λένε «εύγε», να ξέρετε πολύ καλά ότι δεν βαδίζει καλώς

πηγή: averoph