Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πρακτικά μας δείχνει πέντε δρόμους της μετανοίας.

Μας λέγει:

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                    ΕΔΩ