Αποτέλεσμα εικόνας για χαρουμενοι ανθρωποι

Τό νά γελᾶς εἶναι ἀνθρώπινο, ἀλλά τό νά χαίρεσαι χαμογελῶντας εἶναι ἐνάρετο. Τὸ γέλιο εἶναι δῶρο ζωῆς στόν ἄνθρωπο. Μόνο τά ζῶα δέν γελοῦν.

Ξέρουν ὅμως κι αὐτά νά χαίρονται καί νά ἐκφράζουν τή χαρά τους μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους.Τό ἀγέλαστο πρόσωπο εἶναι τόσο ἀφύσικο στόν ἄνθρωπο ὅσο ἀφύσικο εἶναι μιά ἀνέκφραστη θάλασσα…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                 ΕΔΩ