Άλλη φορά, βρέθηκα στο κελί του παππούλη πάλι με κάποιους επίσημους Έλληνες,

και η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και τη διάλυσή της…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                    ΕΔΩ