Νέα εξέλιξη στο θέμα των Σκοπίων! Οι Παμμακεδονικές Οργανώσεις με Κατεπείγουσα Αίτηση που κατέθεσαν σήμερα στο ΣτΕ ζητούν  την επίσπευση της συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών μέχρι την προσεχή Τρίτη, πριν από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Όπως τονίζουν υπάρχει «κατεπείγουσα ανάγκη»  γι’ αυτό διότι με βάση τη Συμφωνία «για την ένταξη του κράτους των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, δεν απαιτείται ΚΑΝ

προηγούμενη κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, στην Ελληνική Βουλή, ή μέσω προεδρικού διατάγματος, αλλά αυτή θα ξεκινήσει, πραγματοποιηθεί και ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, χωρίς καμία άλλη διαδικασία από την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ!Απλώς, θα έρθει για κύρωση το πρωτόκολλο ένταξης, μαζί με την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, μεταγενέστερα και πάντως, αφού αυτή, Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, θα έχει ολοκληρωθεί…»

Ολόκληρο το κείμενο της Αίτησης είναι το εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Κατεπείγουσα Αίτηση Επίσπευσης της Συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής των

1. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά, οδό Δημάρχου Στάμκου 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του Γεώργιο Τάτσιο, κάτοικο Ν. Πετριτσίου Σερρών, ΑΦΜ 997231140 ΔΟΥ Γιαννιτσών.

2. . Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ που εδρεύει 149 Whitestone, NY 11357 USA όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Δημήτρη Φιλιππίδη του Αθανασίου.

3. Της Συντονίστριας Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου που εδρεύει 25 Rogers Street, Dover NH 03820 USA Κατερίνας Γκατζούλη, ατομικά.

4. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, που εδρεύει 470 Queens Parade, Clifton Hill, Vivtoria, 3068, Australia, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Παναγιώτη Ιασωνίδη του Γεωργίου.

5. Παμμακεδονικής Ένωσης Δυτικής Αυστραλίας που εδρεύει Greek Macedonian Center, Corner of Wordsworht Avenue and Homer Streets, Inglewood, Western Australia 6062, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Παύλο Αφκο ΟΑΜ του Δημητρίου.

6. Παμμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης/Βικτωρίας που εδρεύει 470 Queens Parade Clifton Hill, Victoria Australia 3068, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Ανδρέα Μπαλλή του Αντωνίου.

7. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Νοτίου Αυστραλίας που εδρεύει 94 Henley Beach Road, Mike End, SA 5031, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Ευάγγελο Τσιαπάρη του Βασιλείου.

9. Παμμακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας που εδρεύει 140 P.O. Box, Earlwood NSW 2206 όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Νικόλαο Φασσούλα του Χρήστου.

10. Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά, που εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά, 10 Βonacres Avenue, Sacreborough, Ontario, M1C2P7, Canada, όπως νόμιμα εκροσωπείται από τον πρόεδρό της Χρήστο Καράτζιο του Αργύρη.

11. Παμμακεδονικής Ομοσπονδία Καναδά που εδρεύει 406 Danforth Ave, Toronto, ON, M4K-12, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Γεώργιο Παπαδάκη.

13. Παμμακεδονικής Ένωσης N. Αφρικής, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής, cnr Wychwood Rd & Lobelia Rd, Germiston, Gauteng, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Αμύντα Παπαθανασίου,.

14. Παμμακεδονικής Ένωσης Κουησλάνδης Αυστραλίας, που εδρεύει στην Κουησλάνδη, P..BOX 5204 West End Qld 4101 Australia, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Δημήτριο Παπαγιάννη του Διαμαντή.

κατά
Υπουργού Εξωτερικών
——————–
Κ. Πρόεδρε, την 28/6/2018, ημέρα Πέμπτη, προσφύγαμε στο δικαστήριό Σας, με αίτηση ακύρωσης που καταθέσαμε με την οποία ζητούμε την ακύρωση:

1. της από 17-6-2018 διοικητικής πράξεως υπογραφής από τον Υπουργό Εξωτερικών της «Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μερών» [όπου αναφερόμενο μέρος η Ελληνική Δημοκρατία και μη αναφερόμενο, αλλά περιγραφόμενο, μέρος η «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (πΓΔΜ)]

2. κάθε άλλης, αμέσως ή εμμέσως, συναφούς προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας πράξεως ή παραλείψεως, καθώς και πράξεως εκτελέσεως και ιδίως:

α. της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με τη μορφή επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην ένταξη της πΓΔΜ στη Συμμαχία

β. της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με τη μορφή επιστολής προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ.

Ζητούμε επίσης, την αναστολής εκτέλεσης της συμφωνίας ως και κάθε συμπροσβαλλόμενης πράξης, καθώς επίσης και την έκδοση προσωρινής διαταγής από το δικαστήριό Σας, που να απαγορεύει προσωρινά και πάντως μέχρι την συζήτηση της αίτησής μας αναστολής, κάθε σχετική πράξη.

Οφείλουμε να σημειώσουμε εκ νέου, ότι
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 και 4 εδ i) και ii) της συμφωνίας των Πρεσπών που υπέγραψε ο κύριος υπουργός,

Άρθρο 2 παρ. 1 «Το πρώτο μέρος (δηλαδή η Ελλάδα), συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα, ή ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ του Δεύτερου μέρους (δηλαδή του κράτους των Σκοπίων), υπό το όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1 (3) της παρούσας συμφωνίας, σε διεθνείς, πολυμερείς, και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς, όπου το Πρώτο Μέρος είμαι μέλος».

Στο άρθρο 2 παρ. 4, παρέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθεί, η υποψηφιότητα αλλά και Η ΈΝΤΑΞΗ του κράτους αυτού, στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, βάσει της προσβαλλόμενης συμφωνίας.

Εν προκειμένω, υποπαρ. α) «Το δεύτερο μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ……..»

Β) «Με την λήψη της γνωστοποίησης της κύρωσης της παρούσας από το Κοινοβούλιο του δεύτερου μέρους, το πρώτο μέρος χωρίς καθυστέρηση:»

εδάφιο
i)
ii) «θα γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το Δεύτερο μέρος πρόσκληση ένταξης. Η εν λόγω υποστήριξη εκ μέρους του Πρώτου Μέρους, τελεί υπό τους όρους, πρώτον της έκβασης δημοψηφίσματος συνάδουσας….. και δεύτερον της ολοκλήρωσης συνταγματικών τροποποιήσεων…………. Με την λήψη της γνωστοποίησης από το Δεύτερο Μέρος…… το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει το πρωτόκολλο για την ένταξη (!!!!!!) του Δεύτερου Μέρους στο ΝΑΤΟ, Η εν λόγω κυρωτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί μαζί με την διαδικασία κύρωσης της παρούσας συνθήκης (!!!!!)».

Δηλαδή, για την ένταξη του κράτους των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, δεν απαιτείται ΚΑΝ προηγούμενη κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, στην Ελληνική Βουλή, ή μέσω προεδρικού διατάγματος, αλλά αυτή θα ξεκινήσει, πραγματοποιηθεί και ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, χωρίς καμία άλλη διαδικασία από την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ!

Απλώς, θα έρθει για κύρωση το πρωτόκολλο ένταξης, μαζί με την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, μεταγενέστερα και πάντως, αφού αυτή, Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, θα έχει ολοκληρωθεί.

Για την ένταξη δηλαδή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, για να προσκληθεί αλλά και να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ αυτή, αρκεί, με βάση την συμφωνία των ΠΡΕΣΠΏΝ, μόνη η πρόσκληση εκ μέρους της Ελλάδας! Και η πρόσκληση συμβαίνει ΤΩΡΑ, ως τις 11-12/7/2018.

Η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, θα συμβεί χωρίς καμία άλλη εκ μέρους της Ελλάδας ενέργεια, με μόνη την «αναρμόδια» υπογραφή του κ υπουργού εξωτερικών, ερήμην του ελληνικού κοινοβουλίου κι οπωσδήποτε του ελληνικού λαού, ο οποίος σύσσωμος αντιτάσσεται στην συμφωνία, με τα καταστροφικά αποτελέσματα για την πατρίδα μας.

Και βέβαια δεν αναφερόμαστε μόνον στα οικονομικά και ηθικά καταστροφικά αποτελέσματα, αλλά πρωτίστως στο ολοκληρωτικά καταστροφικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, που είναι ο διαμελισμός της, ο εδαφικός της ακρωτηριασμός, όπως αναλυτικά εκθέσαμε στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσής μας.

Ο διαμελισμός της Ελλάδας, δεν είναι μία ανησυχία, μία υπόθεση εργασίας, ή ένα μακρινό ενδεχόμενο, είναι μία πραγματικότητα που έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται και την οποία οφείλουμε όλοι πάραυτα να σταματήσουμε.

Αντιλαμβάνεστε. Το κράτος των Σκοπίων, θα προσκληθεί, κι αφότου προσκληθεί, στις 11- 12/7/2018, στο ΝΑΤΟ, μετά η διαδικασία ένταξής του θα ολοκληρωθεί, χωρίς να μεσολαβήσει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ενέργεια, εκ μέρους της Ελλάδας, κοινοβουλευτική, ή εκ μέρους του προέδρου της δημοκρατίας, ή προεχόντως του αποφασιστική γνώμη του ελληνικού λαού (ως ώφειλε κυρίως και προεχόντως).

Για την Ελλάδα, άπαξ και προσκληθούν τα Σκόπια, η ένταξή τους θα συνιστά μία ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, που θα χωρήσει ερήμην της!!, παρά την ακυρωτέα συμφωνία, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος που σας έχουμε εκθέσει, και παρά το αναμφισβήτητο από όλους γεγονός, ότι την Ελλάδα, δι’αυτής της συμφωνίας, αναρμοδίως, και άρα παρανόμως, διότι αντισυνταγματικώς, δεσμεύει ο κ. Υπουργός Εξωτερικών χωρίς να είναι από το Σύνταγμα εξουσιοδοτημένος προς τούτο (άρθρα 27,28,35-36)!

Δηλαδή, παρά το άρθρο 36 παρ. 2, ότι δεν ισχύουν διεθνείς συνθήκες χωρίς έστω τυπικό νόμο που τις κυρώνει, αυτή ισχύει ως διεθνής συνθήκη, και παράγει τα έννομα αποτελέσματά της μάλιστα απολύτως ετεροβαρώς για την Ελλάδα, ήδη από την υπογραφή της από τον υπουργό, και χωρίς προς τούτο ύπαρξη δεδηλωμένης.

Τούτο το γεγονός, γεννά την απόλυτα κατεπείγουσα κατάσταση, να προσδιορισθεί η συζήτηση της προσωρινής διαταγής που αιτηθήκαμε και η έκδοση επ’αυτής απόφαση, ήδη πριν την 11/7/2018, άλλως, η διαδικασία θα εξακολουθήσει ερήμην της Ελλάδας, και προφανώς και των δικαστικών της οργάνων, και δη του Δικαστηρίου Σας, στο οποίο προσφύγαμε για την ακύρωση της συμφωνίας, και στο μεταξύ την διά δικαστικής απόφασης διασφάλιση αποφυγής ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ..

Θα αναφερόμασταν, και στο άρθρο 20 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 5, αν δεν ήταν τόσο απόλυτου μεγέθους και τόσο καταστροφικών για την Ελλάδα συνεπειών, το άρθρο 2 κατά τα όσα προεκτέθηκαν…

Η αναλυτικότητα του κειμένου οφείλεται στην απόλυτη συνείδησή μας του κατεπείγοντος χαρακτήρα της αίτησης και της αδήριτης ανάγκης επίσπευσης όλων των ενεργειών σας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Και παρακαλούμε, τον τάχιστο προσδιορισμό εντός της σήμερον, της ημερομηνίας συζήτησης της προσωρινής διαταγής, της εντός της σήμερον, εξ ημών διά της πληρεξουσίου μας, λήψης αντιγράφων, επίδοσης στον κ υπουργό και την συζήτηση της αιτηθείσας προς έκδοσιν προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριό σας, ως την Τρίτη, 10/7/2018, ακόμα και με σύντμηση προθεσμιών, εξαιτίας της κατεπείγουσας περίπτωσης και της προφανούς αντισυνταγματικότητας της καταστροφικής δέσμευσης της Ελλάδας με μόνη την υπογραφή του κ υπουργού.

ΑΘΗΝΑ 6/7/2018
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΜΑΡΟΥΠΑ