Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε τον Θεό δεν είναι να αγαπήσουμε πολύ, διότι αυτό κρύβει την παγίδα μιας αφηρημένης έννοιας για την αγάπη.

Τι σημαίνει αγαπώ; Τί αγαπώ; Πώς αγαπώ…;

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:  ⇒         ΕΔΩ