Σχετική εικόνα

Στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, λίγο πρὶν τὴ μεγάλη καταστροφὴ τῆς Χίου, τὸ νησὶ λεηλατήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ποὺ ἐρήμωσαν τὰ πλούσια μοναστήρια του.

Προσπαθώντας νὰ γλυτώσουν δύο Ἕλληνες συνάντησαν ἕνα Τοῦρκο, ποὺ τοὺς πρόσφερε μία εἰκόνα, λέγοντας: «Πάρετε αὐτὴ τὴ Μεριέμ»…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒           ΕΔΩ