Σχετική εικόνα

Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αποστόλου Θωμά.

Ο Απόστολος Θωμάς ανήκει στον κύκλο των δώδεκα μαθητών του Ιησού Χριστού. Προέρχεται από οικογένεια ψαράδων. Τιμάται ιδιαίτερα από την Εκκλησία την Καινή Κυριακή, το Αντίπασχα ή την λεγόμενη Κυριακή του Θωμά. 

Ο Θωμάς λόγω της απουσίας του από την πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού, δυσπιστούσε στην πληροφορία που του προσέφεραν οι άλλοι μαθητές, για τη βεβαιότητα της Αναστάσεως. Με την παρουσία και πάλι του Κυρίου ενώπιον των μαθητών του στο υπερώο ο Θωμάς αναδεικνύεται στον άνθρωπο, ο οποίος με την δημόσια ομολογία του μας διδάσκει τη βεβαιότητα της Αναστάσεως του Κυρίου ένεκα της «καλής απιστίας», της γόνιμης επιμονής του να βιώσει προσωπικά το λαμπροφόρο θαύμα συναντώντας τον Σωτήρα Χριστό. Τότε, παρακινήθηκε από Χριστό να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά της σταύρωσης και να μην παραμένει άπιστος, αλλά γίνει πιστός. Με δέος ο Θωμάς προσκυνά τον Αναστημένο Κύριο αναφωνώντας: «ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η απάντηση του Αναστημένου Ιησού θα διδάσκει μέσα στους αιώνες όλους εκείνους οι οποίοι θα θέλουν να παραμένουν δύσπιστοι ενώπιον της αλήθειας του Ευαγγελίου: «ότι εώρακάς με, πεπιστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες», δηλαδή πιστεύεις διότι με είδες, τρισευτυχισμένοι είναι εκείνοι που αν και δεν με είδαν πίστεψαν.

Μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Θωμάς  επιτελώντας την εντολή την εντολή του αναστημένου Χριστού «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», κήρυξε το λόγο του Θεού στους Πάρθους, τους Μήδους, τους Πέρσες και τους Ινδούς.

Στις Ινδίες συνελήφθηκε, ο Απόστολος Θωμάς, από τον Βασιλιά Μισδαίο, και τούτο γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιό του Αζάνη, την γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Επειδή έπεισε όλη την οικογένειά του Βασιλιά να ασπαστεί το χριστιανισμό, συνελήφθη από πέντε στρατιώτες οι οποίοι, αφού τον ανέβασαν σε όρος, τον σκότωσαν με τις λόγχες τους. Εφαρμόζοντας κι αυτός, όπως οι πλείστοι των Αποστόλων, το λόγο του Κυρίου ότι θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αλλά και θα αναδειχθούν σε μάρτυρες της Πίστεως.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

πηγή: http://churchofcyprus.org.cy