Σχετική εικόνα

Από το βιβλίο του Αβραάμ Μοναχού Αγιορείτου: «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ – Η αποστασία των εσχάτων»

«Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός είναι η αιτία». Αυτή είναι η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. «Τον Πάπαν, λέγει να καταράσθε, διότι αυτός είναι η αιτία». Αιτία καλού ή κακού; Βέβαια κακού, αφού πρέπει να τον καταρώμεθα. Και όχι μόνο ενός κακού, αλλά όλων των κακών που θα πέσουν πάνω μας, είτε κατά της θρησκείας μας, είτε κατά του γένους μας.

Ναι, πρέπει να καταρώμεθα τον Πάπαν δια τα πολλά δεινά μας, παρελθόντα και μέλλοντα. Και τούτο μας το παραγγέλει ένας άγιος που έσωσε το γένος μας από τον εκτουρκισμό, και τον οποίο η Εκκλησία μας τον τιμά ως «Ισαπόστολο». Και όμως, μ’ όλον που μας έσωσε από το τούρκευμα, και εθανατώθη από τους Τούρκους, δεν είπε «να καταράσθε τον Τούρκον», αλλά είπε «να καταράσθε τον Πάπαν».

Σήμερον όμως, αντί να τον καταρώμεθα, τον αγκαλιάζουμε αυτόν τον Πάπαν. Δηλαδή «εξουθενούμεν προφητείας». Οι οδηγοί της Εκκλησίας μας, η οποία ανεκύρηξεν «ισαπόστολο» τον Άγιο που είπε αυτόν τον λόγο, οι οδηγοί της οι ίδιοι, αντί να καταρώνται τον Πάπαν, πηγαίνουν μόνοι τους, απρόσκλητοι ως πταίσαντες δούλοι του, και τον ασπάζονται. Και θέλουν να παρασύρουν και τον Ορθόδοξο λαό μας να προσκυνήσει τον πονηρότερο και σκληρότερο εχθρό της πίστεως μας, που από αιώνας τυραννεί το ευσεβές γένος μας. Δεν ακούουν την προφητεία του Αγίου. Την περιφρονούν.

Ναι! Οι παπόδουλοι δεν δίνουν ουδεμία σημασία μήτε εις τους λόγους που είπε ο άγιος Κοσμάς με τόσο πόνο, μήτε εις όσα είπε δια τους Φαρισαίους της Ρώμης άλλος σοφός δικός μας, μήτε εις τας φωνάς που ακούουνται ουρανόθεν από τους μάρτυρες και ομολογητές της Πίστεως μας, οι οποίοι κράζουν: «Φεύγετε μακράν από τους προβατοσχήμους λύκους!». Αυτοί σπεύδουν με μωρό ζήλο, να παραδώσουν την Αγία Ορθοδοξία εις τους δημίους της, σπεύδουν να την ρίψουν εις το Κολοσσαίο, δια να την κατασπαράξει η λύκαινα της Ρώμης…

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΙΤΕ: ⇒       ΕΔΩ