Σχετική εικόνα

Τὴν 19η Μαρτίου 2006 πραγματοποιήθηκε ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ στὸν καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς. Τὸν λόγο ἐκφώνησε ὁ τότε τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος.

Ξεκίνησε τὴν προσφώνησή του καὶ ἐξῆρε τὰ χαρίσματα καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τοῦ νέου Ἱεράρχου. Ἰδιαιτέρα ἐντύπωση ὅμως προξένησαν σὲ ὅλους, ἀρκετὲς ὄχι καὶ τόσο τυχαῖες ἀναφορὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου πρὸς τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ, ἀφ΄ ἑνὸς θυμηθήκατε τὸν λόγο τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τὸν δημοσιεύουμε, ἀφ΄ ἑτέρου εὐχόμεθα ἔτη πολλά Σεβασμιώτατε, καλὴ διακονία, καλὸν Παράδεισο!
Oἱ ὑπαινικτικὲς δηλώσεις τοῦ Χριστοδούλου εἴθε νά… βγοῦν ἀληθινές! Μεταξὺ ἄλλων εἶπε:

« -Μὲ τὰ περικοσμοῦντα τὴν Σεβασμιότητά σου χαρίσματα… θὰ κατορθώσεις νὰ ἐνθρονισθεῖς ὄχι μόνον εἰς τὸν περίπιστον τοῦτον θρόνον, ἀλλὰ κυρίως εἰς τὰ καρδίας τῶν ἀνθρώπων…

– Εἶσαι καὶ δίκαιος καὶ ἔντιμος, διὰ τοῦτο θὰ ἑλκύσεις τὸν σεβασμὸν τῶν ἀνθρώπων, θὰ δικαιώσεις τὶς προσδοκίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ δοξάσεις τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

– Κοίταξε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, τὶς χιλιάδες οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἐδῶ διὰ νὰ σὲ ὑποδεχθοῦν, ὅλοι αὐτοὶ φρενιτιῶντες ἀλλαλάσουν προκειμένου μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ἐλπίδα ποὺ στηρίζουν στὴν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας…

– Θὰ δικαιώσεις καὶ αὐτὲς τὶς ἐλπίδες καὶ ὡς μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,συμμετέχων οὕτω πως καὶ εἰς τὴν κεντρικὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ἀναλώσεις καὶ ἐκεῖ τὶς δυνάμεις σου πολύτιμες ὅπως εἶναι, προκειμένου νὰ ὑπερασπιστεῖς τὰ δίκαια τῆς Ἐκκλησίας, νὰ διασαλπίσεις καὶ νὰ διαλαλήσεις πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, ὅτι οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀπειλοῦν σήμερα τὸ ἔθνος εἶναι …ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ ἐκκοσμίκευση, ὁτιδήποτε ἰσοπεδώνει τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἀρχές.

– …Καὶ νὰ δώσεις τὴν δική σου μαρτυρίαν, ἡ ὁποία δὲν θὰ περιοριστεῖ στὰ στενὰ γεωγραφικὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σου ἀλλὰ ἐν συνέχεια θὰ ἁπλωθεῖ καὶ εἰς ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνισμόν, γιὰ νὰ δικαιώσουμε ἔτσι τὶς ἐλπίδες τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος στηρίζει πράγματι πολλὲς ἐλπίδες…!».

ΠΗΓΗ

http://yiorgosthalassis.blogspot.com