Αποτέλεσμα εικόνας για μαλκιδης

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΠΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!
ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ!
ΛΟΓΟΣ ΕΞΟΧΩΣ ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ.
ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ. ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ…

Μαλκίδης Έτ.Μακεδονικών Σπουδών 12.1.19