Σχετική εικόνα

Γράφει ὁ Νίκος Καραγιαννακίδης

«Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ξεκίνησε νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τό… δῆμο Θεσσαλονίκης ἢ μήπως ξεκίνησε ἡ… παραβίασή της ἀπὸ τὸν ἴδιο φορέα;

Χθὲς πρὶν τὴ λιτανεία τοῦ Ἁγίου Φωτίου ὁ προϊστάμενος τοῦ ναοῦ εἶπε ὅτι ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ δήμου δὲν θὰ συνόδευε τὴν περιφορὰ ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε ζητήσει μεταξὺ τῶν ἐμβατηρίων ποὺ θὰ παιάνιζαν, νὰ ἀκουστεῖ κι αὐτὸ τῆς «Μακεδονίας Ξακουστῆς». Ὁ δῆμος ἀρνήθηκε καὶ ἔτσι, γιὰ πρώτη φορά, ἔγινε ἡ λιτανεία χωρὶς μπάντα!

Κατὰ τὴν ἄποψή μου ἡ ἄρνηση τοῦ δήμου νὰ παιανίσει τὸ συγκεκριμένο ἐμβατήριο συνιστᾶ εὐθεία παραβίαση τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν». Τὸ ἐμβατήριο ἀναφέρεται πλήρως στὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, ὅπως τὴν ἐννοεῖ τό… πρῶτο μέρος, δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα καὶ οὐδόλως ἀναφέρεται στὸ δεύτερο μέρος, δηλαδὴ στὴν ΠΓΔΜ. Εἰδικότερα, μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς ἡ χώρα καὶ τὸ ἔθνος μας…

οὐδέποτε ἦρθαν σὲ ρήξη καὶ τὸ ἐμβατήριο ἀναφέρεται σέ… Βούλγαρους, Οὔνους, Ὀθωμανοὺς καὶ λοιποὺς κατακτητὲς ἢ ἐπίδοξους κατακτητὲς ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ ὑφαρπάξουν τὴ Μακεδονία ΜΑΣ.

Συνεπῶς, ἡ ἄρνηση τοῦ δήμου (καὶ τοῦ ἀπερχόμενου δημάρχου) συνιστᾶ εὐθεία παράβαση τῆς συμφωνίας καὶ μάλιστα μέ… ρατσιστικὸ τρόπο, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ συνιστᾶ ἀρνητικὴ ἀναγνώριση τοῦ ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι εἴτε Σλάβοι, εἴτε Βούλγαροι, εἴτε Ὀθωμανοὶ εἴτε Τουρκαλβανοὶ εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ πού, ἂν καὶ προσπαθοῦν, δὲν προσδιορίζουν, ὡστόσο, ἐπιτυχῶς, στὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν (ἀκόμη δὲν προσδιορίζεται ἀπὸ ποῦ κρατεῖ ἡ σκούφια τους).

Ὅταν, ἑπομένως, ἀρχίσουν νὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ γράμματα οἱ δῆθεν προοδευτικοί, καλὸ θὰ εἶναι νὰ μᾶς ἐξηγήσουν ποιὸ πρόβλημα δημιουργεῖ στὴ γειτονία μας μὲ τὴν ΠΓΔΜ τὸ συγκεκριμένο ἐμβατήριο. Αἰσθάνονται οἱ Σκοπιανοί… βάρβαροι ποὺ πολέμησαν κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν ἀπογόνων του καὶ τοὺς ἐνοχλεῖ τὸ ἐμβατήριο; Μήπως… Βούλγαροι, καθότι στὴν παλαιότερη μορφὴ του τὸ ἐμβατήριο μιλοῦσε μόνον γιὰ Βούλγαρους καὶ γιὰ λόγους πολιτικῆς ὀρθότητας ἄλλαξε σὲ ἐν γένει… βάρβαρους;

Κατὰ τὴν ἄποψή μου δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλη ἀναγνώριση τῆς βουλγαρικῆς ἐθνότητας τοῦ γειτονικοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ αὐτὴ ἀναγνώριση, στὴν ὁποία προέβη ὁ ἀπερχόμενος δήμαρχος ποὺ στήριζε μέχρι προτινὸς τὸ κυβερνῶν κόμμα. «Εὐχαριστοῦμε» λοιπὸν τὸν κ. δήμαρχο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας καὶ τό… γκρέμισμα τῆς ἀνιστόρητης Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Καλὸ θὰ εἶναι νὰ γνωρίζει αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί του ὅτι τὸ Δίκαιο, διεθνὲς καὶ ἰδιωτικό, ἔχει δύο μορφὲς ἀναγνώρισης, τὴ θετικὴ καὶ τὴν ἀρνητική…

πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr